CERDDORIAETH

Ym mis Tachwedd 2019, rhyw 101 o flynyddoedd ar ôl diwedd yr ymladd yn Y Rhyfel Mawr, fe lansion ni ein trydydd albwm, Milwr : Soldier. Casgliad arall o ddadansoddiadau newydd o hen ganeuon ac alawon traddodiadol yw e, gydag ambell un a gyfansoddwyd gennym ni'n hunain. Mae rhai o'r caneuon yn ymwneud â rhyfel, bywyd y milwyr a phrofiadau'r rhai a adawyd ar ôl, ond mae'r rhan fwyaf o'r albwm dim ond yn ganeuon 'rydyn ni wedi mwynhau eu canu ers peth amser. 'Rydyn ni wedi bod wrth ein boddau yn recordio hwn, a gobeithiwn yn fawr y byddwch chi'n mwynhau gwrando arno!

Sut mae prynu crynoddisgiau a chopiau digidol? Scroliwch i lawr am bob un o'n tri albwm, gyda manylion am sut i archebu ... a rhagflas o'r albwm newydd ... ac ambell i fideo hefyd ...

Diolch i Songs From The Shed (Clevedon) a Reuben Knutson a myfyrwyr Cyfryngau Coleg Ceredigion am y clipiau ffilm

CRYNODDISGIAU A NWYDDAU AR WERTH

'Rydyn ni wedi cyhoeddi tri albwm hyd yn hyn:

Milwr : Soldier (Tachwedd 2019) - CDd £10 (PayPal). Scroliwch i fyny am gopi digidol .

 

Teiliwr : Tailor (Hydref 2017) - CDd allan o stoc ar hyn o bryd. Scroliwch i lawr am gopi digidol o'r albwm neu'r traciau unigol . Mae'r albwm yma ar gael ar Spotify hefyd.

​​Tincer (Medi 2016) - CDd dim ond £5 erbyn hyn (PayPal). Scroliwch i lawr am gopi digidol o'r albwm neu'r traciau unigol.

*Os ydy hi'n well gennych chi beidio â defnyddio PayPal, cysylltwch â ni trwy ebost, os gwelwch yn dda.

 

Cerddoriaeth draddodiadol gyda naws gwahanol o Gymru a thu hwnt

Traditional music with a difference from Wales and beyond