top of page

DIARY/ DYDDIADUR

Nos Fercher 1 Mawrth 2023 | Clwb Gwerin Llantrisant
Wednesday 1 March 2023 | LLANTRISANT FOLK CLUB
Nos Sadwrn 17 Mehefin 2023 | Neuadd y Dref, Trefesgob, Sir Amwythig
Saturday 17 June 2023 | BISHOP'S CASTLE TOWN HALL
Nos Sadwrn 19 Awst 2023 | Pentref Oes Haearn Castell Henllys, Sir Benfro
Saturday 19 August 2023 | CASTELL HENLLYS IRON AGE VILLAGE, Pembrokeshire
Perfformiadau yn y gorffennol
PAST PERFORMANCES

2022

Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru NATIONAL EISTEDDFOD OF WALES, Tregaron

AMGUEDDFA TŶ GWYN MUSEUM, Abermawddach / Barmouth

THE BANK VAULT, Aberystwyth

GWERIN BRO DDYFI, Canolfan Glyndŵr Centre, Machynlleth (+ Gwilym Morus Baird, Catrin O'Neill)

Gŵyl Werin Gŵyr GOWER FOLK FESTIVAL, Castell Weble / Weobley Castle

2020

GŴYL Y PETHAU BYCHAIN, Canolfan Glyndŵr Centre, Machynlleth

Theatr Byd Bychan SMALL WORLD THEATRE, Aberteifi / Cardigan (+ Cynefin)

 

2019

UNCLE ALBERT'S CAFÉ, Y Borth

SHIP AND CASTLE, Aberystwyth

​CLETWR, Tre'rddôl

​GŴYL CHWEDLEUA ABERYSTWYTH STORYTELLING FESTIVAL, Amgueddfa Ceredigion Museum

CYMDEITHAS HANES CEREDIGION HISTORICAL SOCIETY, LlGC / NLW, Aberystwyth (+ Cynefin)

Perlysiau a Gwerin HERBS AND FOLK, Llanbedr Pont Steffan / Lampeter

​Seren y Môr STAR OF THE SEA, Y Borth

SESIWN FAWR DOLGELLAU

SHIP AND CASTLE, Aberystwyth

CLETWR, Tre'rddôl

GŴYL Y PETHAU BYCHAIN, Gwesty Wynnstay Hotel, Machynlleth

2018

Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr ST JOHN THE BAPTIST CHURCH, Ysbyty Cynfyn (+ Sharron Kraus, Cerys Havana, Bruce Cardwell)

HAKA @ BYRGYR, Aberystwyth

​Canolfan y Celfyddydau ABERYSTWYTH ARTS CENTRE (+ Calan)

​Cinio Cynhaeaf HARVEST SUPPER, Neuadd y Pentre / Village Hall, Aberangell

​HAKWSTIG, Arad Goch, Aberystwyth

HAKOUSTIC ABERTAWE SWANSEA, The Hyst

Canolfan Dechnoleg Amgen CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, Machynlleth

HAKOUSTIC 2, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre

SAFLE SEINDORF ABERYSTWYTH BANDSTAND (Plastic-Free Aberystwyth Di-Blastig)

​RADIO BRONGLAIS, Aberystwyth

Tân yn y Mynydd FIRE IN THE MOUNTAIN, Cnwch Coch

FELIN UCHAF, Rhoshirwaun, Llŷn (+ Cynefin)

Maenor Gyffern CUFFERN MANOR, Y Garn / Roch, Hwlffordd / Haverfordwest

HAKOUSTIC, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre

Neuadd y Dref, Trefesgob, Sir Amwythig BISHOP'S CASTLE TOWN HALL

BBC RADIO SHROPSHIRE

TŶ SIAMAS, Dolgellau (+ Guto Dafis, Danny Kilbride)

2017

BEYOND THE BORDER, Milgi, Caerdydd / Cardiff

​UNCLE ALBERT'S CAFÉ, Y Borth

​PLAS MACHYNLLETH (+ The Langan Band)

THE LOST ARC, Rhaeadr Gwy / Rhayader (+ Cynefin + Toby Hay)

TABERNACL, Machynlleth (+ Cynefin)

Haenau yn y Tirwedd LAYERS IN THE LANDSCAPE, Llanbedr Pont Steffan / Lampeter

AMGUEDDFA CEREDIGION MUSEUM, Aberystwyth (lansiad albwm Teiliwr:Tailor album launch)

Maenor Gyffern CUFFERN MANOR, Y Garn / Roch, Hwlffordd / Haverfordwest (+Tyhai)

Parc Caerfyrddin CARMARTHEN PARK

YMYL GŴYL GERDD ABERYSTWYTH MUSICFEST FRINGE

HAFREN, Y Drenewydd / Newtown

SAFLE SEINDORF ABERYSTWYTH BANDSTAND

Ymyl Gŵyl Faesyfed RADNOR FRINGE FESTIVAL, Llandrindod

SMALL IS BEAUTIFUL, Canolfan Dechnoleg Amgen / Centre for Alternative Technology, Machynlleth

Marchnad y Werin, Llanbedr Pont Steffan LAMPETER PEOPLE'S MARKET                                           

GWERIN ABER FOLK, Aberystwyth

Tân yn y Mynydd FIRE IN THE MOUNTAIN, Cnwch Coch

Rheilffordd Dyffryn Rheidol VALE OF RHEIDOL RAILWAY, Aberystwyth - Pontarfynach / Devil’s Bridge

Gŵyl Werin Abergwaun FISHGUARD FOLK FESTIVAL

MIND, Aberystwyth

PUMED GAINC Y MABINOGI, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre

Canolfan Dechnoleg Amgen CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, Machynlleth

CANOLFAN Y MORLAN CENTRE, Aberystwyth

Sinema’r Llusern Hud MAGIC LANTERN CINEMA, Tywyn

2016

CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH ARTS CENTRE

Yr Hen Felin THE OLD MILL, Llanidloes

UNCLE ALBERT'S CAFÉ, Y Borth

AMGUEDDFA CEREDIGION MUSEUM, Aberystwyth (lansiad albwm Tincer album launch)

FESTIVAL AT THE EDGE, Much Wenlock

RADIO BRONGLAIS, Aberystwyth

Canolfan Dechnoleg Amgen CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, Machynlleth (+ Songdog)

Gŵyl Werin Abergwaun FISHGUARD FOLK FESTIVAL

Y Llong THE SHIP INN, Llangrannog

Yr Hen Felin THE OLD MILL, Llanidloes

​ORIEL BLOSSOMS GALLERY, Aberystwyth

BOY JOHN, Frongoch, Aberdyfi

TABERNACL, Machynlleth (Post-Turkey Tango)

2015

Hela'r Cysgodion PLAYING IN THE DARK, Y Talardd / Talardd Arms, Llanllwni

Canolfan Dechnoleg Amgen CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, Machynlleth

SMALL IS BEAUTIFUL, Canolfan Dechnoleg Amgen / Centre for Alternative Technology, Machynlleth

BIOSFFER DYFI BIOSPHERE, Tre'rddôl

Gwerin ar y Lawnt FOLK ON THE LAWN, Tindyrn / Tintern

2014

Yr Oriel Nwy GAS GALLERY, Aberystwyth

a digwyddiadau preifat hefyd

... and also private functions

bottom of page