top of page

DIARY/ DYDDIADUR

Nos Sadwrn 22 Mehefin 2024 Neuadd y Dref, Trefesgob, Sir Amwythig
Saturday 22 June 2024 BISHOP'S CASTLE TOWN HALL, Shropshire
8 pm/yh
Nos Wener 5 Gorffennaf 2024
Friday 5 July 2024 GOGSTOCK, Goginan
Dydd Sadwrn 20 Gorffennaf 2024
Saturday 20 July 2024 SESIWN FAWR DOLGELLAU
Dydd Sadwrn 10 Awst 2024
Saturday 10 August 2024 BEHIND THE BARN, Drefach Felindre
Nos Sadwrn 17 Awst 2024
Saturday 17 August 2024 THE BANK VAULT, Aberystwyth
Nos Sul 27 Hydref 2024 Clwb Gwerin Warrington, Sir Gaer
Sunday 27 October 2024 WARRINGTON FOLK CLUB, Cheshire
Perfformiadau yn y gorffennol
PAST PERFORMANCES

2024

Gŵyl Werin Gŵyr GOWER FOLK FESTIVAL, Castell Weble / Weobley Castle

THE LOST ARC, Rhaeadr Gwy / Rhayader (+ The Hillbillies)

Seren y Môr STAR OF THE SEA, Y Borth

Y Cŵps COOPER'S ARMS, Aberystwyth (+ Worldwide Welshman)

2023

Theatr y NEW VIC THEATRE, Newcastle under Lyme (+ Côr Meibion Froncysyllte / Fron Male Voice Choir)

Y Siop Lyfrau Ger y Lli THE BOOKSHOP BY THE SEA, Aberystwyth

Y Cŵps COOPER'S ARMS, Aberystwyth (+ Worldwide Welshman)

Pentref Oes Haearn CASTELL HENLLYS IRON AGE VILLAGE, Melinau, Sir Benfro / Pembrokeshire

Neuadd y Dref, Trefesgob, Sir Amwythig BISHOP'S CASTLE TOWN HALL

GŴYL GWENLLIAN, Castell Aberystwyth Castle

MIND'S EYE, Llanbedr Pont Steffan / Lampeter (+ Beggar's Buttons)

CLETWR, Tre'rddôl

Clwb Gwerin LLANTRISANT FOLK CLUB

2022

Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru NATIONAL EISTEDDFOD OF WALES, Tregaron

AMGUEDDFA TŶ GWYN MUSEUM, Abermawddach / Barmouth

THE BANK VAULT, Aberystwyth

GWERIN BRO DDYFI, Canolfan Glyndŵr Centre, Machynlleth (+ Gwilym Morus Baird, Catrin O'Neill)

Gŵyl Werin Gŵyr GOWER FOLK FESTIVAL, Castell Weble / Weobley Castle

2020

GŴYL Y PETHAU BYCHAIN, Canolfan Glyndŵr Centre, Machynlleth

Theatr Byd Bychan SMALL WORLD THEATRE, Aberteifi / Cardigan (+ Cynefin)

2019

UNCLE ALBERT'S CAFÉ, Y Borth

SHIP AND CASTLE, Aberystwyth (x 2)

​CLETWR, Tre'rddôl (x 2)

​GŴYL CHWEDLEUA ABERYSTWYTH STORYTELLING FESTIVAL, Amgueddfa Ceredigion Museum

CYMDEITHAS HANES CEREDIGION HISTORICAL SOCIETY, LlGC / NLW, Aberystwyth (+ Cynefin)

Perlysiau a Gwerin HERBS AND FOLK, Llanbedr Pont Steffan / Lampeter

​Seren y Môr STAR OF THE SEA, Y Borth

SESIWN FAWR DOLGELLAU

​GŴYL Y PETHAU BYCHAIN, Gwesty Wynnstay Hotel, Machynlleth

2018

Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr ST JOHN THE BAPTIST CHURCH, Ysbyty Cynfyn (+ Sharron Kraus, Cerys Havana, Bruce Cardwell)

HAKA @ BYRGYR, Aberystwyth

​Canolfan y Celfyddydau ABERYSTWYTH ARTS CENTRE (+ Calan)

​Cinio Cynhaeaf HARVEST SUPPER, Neuadd y Pentre / Village Hall, Aberangell

​HAKWSTIG, Arad Goch, Aberystwyth

HAKOUSTIC ABERTAWE SWANSEA, The Hyst

Canolfan Dechnoleg Amgen CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, Machynlleth

HAKOUSTIC, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre (x 2)

SAFLE SEINDORF ABERYSTWYTH BANDSTAND (Plastic-Free Aberystwyth Di-Blastig)

​RADIO BRONGLAIS, Aberystwyth

Tân yn y Mynydd FIRE IN THE MOUNTAIN, Cnwch Coch

FELIN UCHAF, Rhoshirwaun, Llŷn (+ Cynefin)

Maenor Gyffern CUFFERN MANOR, Y Garn / Roch, Hwlffordd / Haverfordwest

Neuadd y Dref, Trefesgob, Sir Amwythig BISHOP'S CASTLE TOWN HALL

BBC RADIO SHROPSHIRE

TŶ SIAMAS, Dolgellau (+ Guto Dafis, Danny Kilbride)

2017

BEYOND THE BORDER, Milgi, Caerdydd / Cardiff

​UNCLE ALBERT'S CAFÉ, Y Borth

​PLAS MACHYNLLETH (+ The Langan Band)

THE LOST ARC, Rhaeadr Gwy / Rhayader (+ Cynefin + Toby Hay)

TABERNACL, Machynlleth (+ Cynefin)

Haenau yn y Tirwedd LAYERS IN THE LANDSCAPE, Llanbedr Pont Steffan / Lampeter

AMGUEDDFA CEREDIGION MUSEUM, Aberystwyth (lansiad albwm Teiliwr:Tailor album launch)

Maenor Gyffern CUFFERN MANOR, Y Garn / Roch, Hwlffordd / Haverfordwest (+Tyhai)

Parc Caerfyrddin CARMARTHEN PARK

YMYL GŴYL GERDD ABERYSTWYTH MUSICFEST FRINGE

HAFREN, Y Drenewydd / Newtown

SAFLE SEINDORF ABERYSTWYTH BANDSTAND

Ymyl Gŵyl Faesyfed RADNOR FRINGE FESTIVAL, Llandrindod

SMALL IS BEAUTIFUL, Canolfan Dechnoleg Amgen / Centre for Alternative Technology, Machynlleth

Marchnad y Werin, Llanbedr Pont Steffan LAMPETER PEOPLE'S MARKET                                           

GWERIN ABER FOLK, Aberystwyth

Tân yn y Mynydd FIRE IN THE MOUNTAIN, Cnwch Coch

Rheilffordd Dyffryn Rheidol VALE OF RHEIDOL RAILWAY, Aberystwyth - Pontarfynach / Devil’s Bridge

Gŵyl Werin Abergwaun FISHGUARD FOLK FESTIVAL

MIND, Aberystwyth

PUMED GAINC Y MABINOGI, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre

Canolfan Dechnoleg Amgen CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, Machynlleth

CANOLFAN Y MORLAN CENTRE, Aberystwyth

Sinema’r Llusern Hud MAGIC LANTERN CINEMA, Tywyn

2016

CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH ARTS CENTRE

Yr Hen Felin THE OLD MILL, Llanidloes (x 2)

UNCLE ALBERT'S CAFÉ, Y Borth

AMGUEDDFA CEREDIGION MUSEUM, Aberystwyth (lansiad albwm Tincer album launch)

FESTIVAL AT THE EDGE, Much Wenlock

RADIO BRONGLAIS, Aberystwyth

Canolfan Dechnoleg Amgen CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, Machynlleth (+ Songdog)

Gŵyl Werin Abergwaun FISHGUARD FOLK FESTIVAL

Y Llong THE SHIP INN, Llangrannog (x 2)

​​ORIEL BLOSSOMS GALLERY, Aberystwyth

BOY JOHN, Frongoch, Aberdyfi

TABERNACL, Machynlleth (Post-Turkey Tango)

2015

Hela'r Cysgodion PLAYING IN THE DARK, Y Talardd / Talardd Arms, Llanllwni

Canolfan Dechnoleg Amgen CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, Machynlleth

SMALL IS BEAUTIFUL, Canolfan Dechnoleg Amgen / Centre for Alternative Technology, Machynlleth

BIOSFFER DYFI BIOSPHERE, Cletwr, Tre'rddôl

Gwerin ar y Lawnt FOLK ON THE LAWN, Tindyrn / Tintern

2014

Yr Oriel Nwy GAS GALLERY, Aberystwyth

a digwyddiadau preifat hefyd

... and also private functions

bottom of page