DIARY/ DYDDIADUR

Nos Fercher 22 Chwefror 2023 | Clwb Gwerin Llantrisant
Wednesday 22 February 2023 | LLANTRISANT FOLK CLUB
Nos Sadwrn 13 Mai 2023 | Neuadd y Dref, Trefesgob, Sir Amwythig
Saturday 13 May 2023 | BISHOP'S CASTLE TOWN HALL
Perfformiadau yn y gorffennol
PAST PERFORMANCES

2022 Awst | Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Tregaron

2022 August | TŶ GWERIN, NATIONAL EISTEDDFOD OF WALES, Tregaron

2022 Gorffennaf  | Amgueddfa Tŷ Gwyn, Abermawddach

2022 July | TŶ GWYN MUSEUM, Barmouth

 

2022 Mehefin June | THE BANK VAULT, Aberystwyth

2022 Mehefin | Gig Haf Gwerin Bro Ddyfi, Canolfan Glyndŵr, Machynlleth (gyda Gwilym Morus Baird a Catrin O'Neill)

2022 June | GWERIN BRO DDYFI SUMMER GIG, Glyndŵr Centre, Machynlleth (with Gwilym Morus Baird and Catrin O'Neill)

2022 Mehefin | Gŵyl Werin Gŵyr, Castell Weble

2022 June | GOWER FOLK FESTIVAL, Weobley Castle

2020 Chwefror | Gŵyl y Pethau Bychain, Canolfan Glyndŵr, Machynlleth

2020 February | GŴYL Y PETHAU BYCHAIN / ST DAVID'S DAY FOLK FESTIVAL, Glyndŵr Centre, Machynlleth

2020 Chwefror | Theatr Byd Bychan, Aberteifi (gyda Cynefin)

2020 February | SMALL WORLD THEATRE, Cardigan (with Cynefin)

2019 Rhagfyr | Caffi Uncle Albert, Y Borth

2019 December | UNCLE ALBERT'S CAFÉ, Borth

2019 Tachwedd November | SHIP AND CASTLE, Aberystwyth

2019 Tachwedd November | CLETWR, Tre'rddôl

2019 Tachwedd | Gŵyl Chwedleua Aberystwyth, Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth

2019 November | ABERYSTWYTH STORYTELLING FESTIVAL, Ceredigion Museum, Aberystwyth

2019 Hydref | Cymdeithas Hanes Ceredigion, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth (gyda Cynefin)

2019 October | CEREDIGION HISTORICAL SOCIETY, National Library of Wales, Aberystwyth (with Cynefin)

2019 Awst | Perlysiau a Gwerin, Llanbedr Pont Steffan

2019 August | HERBS AND FOLK, Lampeter

2019 Awst | Seren y Môr, Y Borth

2019 August | STAR OF THE SEA, Borth

2019 Gorffennaf  July | SESIWN FAWR DOLGELLAU

 

2019 Mai May | SHIP AND CASTLE, Aberystwyth

 

2019 Mawrth March | CLETWR, Tre'rddôl

 

2019 Mawrth | Gŵyl y Pethau Bychain, Gwesty Wynnstay, Machynlleth

2019 March | GŴYL Y PETHAU BYCHAIN / ST DAVID'S DAY FOLK FESTIVAL, Wynnstay Hotel, Machynlleth

2018 Rhagfyr | Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr, Ysbyty Cynfyn (gyda Sharron Kraus, Cerys Havana a Bruce Cardwell)

2018 December | ST JOHN THE BAPTIST CHURCH, Ysbyty Cynfyn (with Sharron Kraus, Cerys Havana and Bruce Cardwell)

2018 Tachwedd | Haka @ Byrgyr, Aberystwyth

2018 November | HAKA @ BYRGYR, Aberystwyth

2018 Tachwedd | Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth (gyda Calan)

2018 November | ABERYSTWYTH ARTS CENTRE (with Calan)

2018 Medi | Cinio Cynhaeaf, Neuadd y Pentre, Aberangell

2018 September | HARVEST SUPPER, Village Hall, Aberangell

2018 Medi | Hakwstig, Arad Goch, Aberystwyth

2018 September | HAKWSTIG, Arad Goch, Aberystwyth

 

2018 Medi | Hakoustic Abertawe, Yr Hyst, Abertawe

2018 September | HAKOUSTIC SWANSEA, The Hyst, Swansea

2018 Gorffennaf | Canolfan Dechnoleg Amgen, ger Machynlleth

2018 July | CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, near Machynlleth

2018 Gorffennaf | Hakoustic 2, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

2018 July | HAKOUSTIC 2, Aberystwyth Arts Centre

2018 Mehefin | Safle Seindorf Aberystwyth (Aberystwyth Di-Blastig)

2018 June | ABERYSTWYTH BANDSTAND (Plastic-Free Aberystwyth)

2018 Mehefin June | RADIO BRONGLAIS, Aberystwyth

2018 Mehefin | Tân yn y Mynydd, ger Aberystwyth

2018 June | FIRE IN THE MOUNTAIN, near Aberystwyth

2018 Mai May FELIN UCHAF, Rhoshirwaun, Llŷn (gyda / with Cynefin)

 

2018 Mawrth | Maenor Gyffern, Y Garn, ger Hwlffordd

2018 March | CUFFERN MANOR, Roch, near Haverfordwest

2018 Ionawr | Hakoustic, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

2018 January | HAKOUSTIC, Aberystwyth Arts Centre

 

2018 Ionawr | Neuadd y Dref, Trefesgob, Sir Amwythig

2018 January | BISHOP'S CASTLE TOWN HALL

 

2018 Ionawr January | BBC RADIO SHROPSHIRE

 

2018 Ionawr January | TŶ SIAMAS, Dolgellau (gyda / with Guto Dafis a / and Danny Kilbride)

 

2017 Rhagfyr | Beyond the Border, Milgi, Caerdydd

2017 December | BEYOND THE BORDER, Milgi, Cardiff

2017 Rhagfyr | Caffi Uncle Albert, Y Borth

2017 December | UNCLE ALBERT'S CAFÉ, Borth

2017 Rhagfyr December | PLAS MACHYNLLETH (gyda / with The Langan Band)

 

2017 Rhagfyr | The Lost ARC, Rhaeadr Gwy (gyda Cynefin a Toby Hay)

2017 December | THE LOST ARC, Rhayader (with Cynefin and Toby Hay)

2017 Tachwedd November | TABERNACL, Machynlleth (gyda / with Cynefin)

 

2017 Tachwedd | Haenau yn y Tirwedd, Llanbedr Pont Steffan

2017 November | LAYERS IN THE LANDSCAPE, Lampeter

 

2017 Hydref | Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth (lansiad albwm Teiliwr:Tailor)

2017 October | CEREDIGION MUSEUM, Aberystwyth (Teiliwr:Tailor album launch)

2017 Hydref | Maenor Gyffern, Y Garn, ger Hwlffordd (gyda Tyhai)

2017 October | CUFFERN MANOR, Roch, near Haverfordwest (with Tyhai)

 

2017 Awst | Parc Caerfyrddin

2017 August | CARMARTHEN PARK

 

2017 Gorffennaf | Ymyl Gŵyl Gerdd Aberystwyth

2017 July | ABERYSTWYTH MUSICFEST FRINGE

 

2017 Gorffennaf | Hafren, Y Drenewydd

2017 July | HAFREN, Newtown

 

2017 Gorffennaf | Safle Seindorf Aberystwyth

2017 July | ABERYSTWYTH BANDSTAND

 

2017 Mehefin | Ymyl Gŵyl Faesyfed, Llandrindod

2017 June | RADNOR FRINGE FESTIVAL, Llandrindod Wells

 

2017 Mehefin | Small is Beautiful, Canolfan Dechnoleg Amgen, ger Machynlleth

2017 June | SMALL IS BEAUTIFUL, Centre for Alternative Technology, near Machynlleth

 

2017 Mehefin | Marchnad y Werin, Llanbedr Pont Steffan

2017 June | LAMPETER PEOPLE'S MARKET                                           

 

2017 Mehefin June | GWERIN ABER FOLK, Aberystwyth

 

2017 Mehefin | Tân yn y Mynydd, ger Aberystwyth

2017 June | FIRE IN THE MOUNTAIN, near Aberystwyth

 

2017 Mai | Rheilffordd Dyffryn Rheidol, Aberystwyth-Pontarfynach

2017 May | VALE OF RHEIDOL RAILWAY, Aberystwyth-Devil’s Bridge

 

2017 Mai | Gŵyl Werin Abergwaun

2017 May | FISHGUARD FOLK FESTIVAL

 

2017 Ebrill April | MIND, Aberystwyth

 

2017 Mawrth | Pumed Gainc y Mabinogi, Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

2017 March | PUMED GAINC Y MABINOGI, Aberystwyth Arts Centre

 

2017 Chwefror | Canolfan Dechnoleg Amgen, ger Machynlleth

2017 February | CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, near Machynlleth

 

2017 Ionawr January | CANOLFAN Y MORLAN, Aberystwyth

 

2017 Ionawr | Sinema’r Llusern Hud, Tywyn

2017 January | MAGIC LANTERN CINEMA, Tywyn

 

2016 Rhagfyr | Canolfan y Celfyddydau, Aberystwyth

2016 December | ABERYSTWYTH ARTS CENTRE

 

2016 Tachwedd | Yr Hen Felin, Llanidloes

2016 November | THE OLD MILL, Llanidloes

 

2016 Hydref | Caffi Uncle Albert, Y Borth

2016 October | UNCLE ALBERT'S CAFÉ, Borth

 

2016 Medi | Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth (lansiad album Tincer)

2016 September | CEREDIGION MUSEUM, Aberystwyth (Tincer album launch)

 

2016 Gorffennaf July | FESTIVAL AT THE EDGE, Much Wenlock

2016 Gorffennaf July | RADIO BRONGLAIS, Aberystwyth

 

2016 Mehefin | Canolfan Dechnoleg Amgen, ger Machynlleth (gyda Songdog)

2016 June | CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, near Machynlleth (with Songdog)

 

2016 Mai | Gŵyl Werin Abergwaun

2016 May | FISHGUARD FOLK FESTIVAL

 

2016 Mai | Y Llong, Llangrannog

2016 May | THE SHIP INN, Llangrannog

 

2016 Ebrill | Yr Hen Felin, Llanidloes

2016 April | THE OLD MILL, Llanidloes

 

2016 Chwefror | Y Llong, Llangrannog

2016 February | THE SHIP INN, Llangrannog

 

2016 Chwefror | Oriel Blossoms, Aberystwyth

2016 February | BLOSSOMS GALLERY, Aberystwyth

 

2016 Ionawr January | BOY JOHN, Frongoch, Aberdyfi

 

2016 Ionawr January | TABERNACL, Machynlleth (Post-Turkey Tango)

 

2015 Rhagfyr | Hela'r Cysgodion, Y Talardd, Llanllwni

2015 December | PLAYING IN THE DARK, Talardd Arms, Llanllwni

 

2015 Tachwedd | Canolfan Dechnoleg Amgen, ger Machynlleth

2015 November | CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, near Machynlleth

 

2015 Medi | Small is Beautiful, Canolfan Dechnoleg Amgen, ger Machynlleth

2015 September | SMALL IS BEAUTIFUL, Centre for Alternative Technology, near Machynlleth

 

​2015 Awst | Biosffer Dyfi, Tre'rddôl

2015 August | DYFI BIOSPHERE, Tre'rddôl

 

2015 Gorffennaf | Gwerin ar y Lawnt, Tindyrn

2015 July | FOLK ON THE LAWN, Tintern

 

2014 Rhagfyr | Yr Oriel Nwy, Aberystwyth

2014 December | GAS GALLERY, Aberystwyth

 

a digwyddiadau preifat hefyd

... and also private functions

Cerddoriaeth draddodiadol gyda naws gwahanol o Gymru a thu hwnt

Traditional music with a difference from Wales and beyond