top of page

DIARY/ DYDDIADUR

Nos Wener 15 Mawrth 2024 | Lost ARC, Rhaeadr Gwy
Friday 15 March 2024 | LOST ARC, Rhayader
Dydd Sadwrn 8 Mehefin 2024 | Gŵyl Werin Gŵyr, Castell Weble
Saturday 8 June 2024 | GOWER FOLK FESTIVAL, Weobley Castle
Nos Sadwrn 22 Mehefin 2024 | Neuadd y Dref, Trefesgob, Sir Amwythig
Saturday 22 June 2024 | BISHOP'S CASTLE TOWN HALL, Shropshire
8 pm/yh
Nos Wener 5 Gorffennaf 2024 | Gogstock, Goginan
Friday 5 July 2024 | GOGSTOCK, Goginan
Nos Sul 27 Hydref 2024 | Clwb Gwerin Warrington, Sir Gaer
Sunday 27 October 2024 | WARRINGTON FOLK CLUB, Cheshire
Perfformiadau yn y gorffennol
PAST PERFORMANCES

2024

Y Cŵps COOPER'S ARMS, Aberystwyth (+ Worldwide Welshman)

2023

Theatr y NEW VIC THEATRE, Newcastle under Lyme (+ Côr Meibion Froncysyllte / Fron Male Voice Choir)

Y Siop Lyfrau Ger y Lli THE BOOKSHOP BY THE SEA, Aberystwyth

Y Cŵps COOPER'S ARMS, Aberystwyth (+ Worldwide Welshman)

Pentref Oes Haearn CASTELL HENLLYS IRON AGE VILLAGE, Melinau, Sir Benfro / Pembrokeshire

Neuadd y Dref, Trefesgob, Sir Amwythig BISHOP'S CASTLE TOWN HALL

GŴYL GWENLLIAN, Castell Aberystwyth Castle

MIND'S EYE, Llanbedr Pont Steffan / Lampeter (+ Beggar's Buttons)

CLETWR, Tre'rddôl

Clwb Gwerin LLANTRISANT FOLK CLUB

2022

Tŷ Gwerin, Eisteddfod Genedlaethol Cymru NATIONAL EISTEDDFOD OF WALES, Tregaron

AMGUEDDFA TŶ GWYN MUSEUM, Abermawddach / Barmouth

THE BANK VAULT, Aberystwyth

GWERIN BRO DDYFI, Canolfan Glyndŵr Centre, Machynlleth (+ Gwilym Morus Baird, Catrin O'Neill)

Gŵyl Werin Gŵyr GOWER FOLK FESTIVAL, Castell Weble / Weobley Castle

2020

GŴYL Y PETHAU BYCHAIN, Canolfan Glyndŵr Centre, Machynlleth

Theatr Byd Bychan SMALL WORLD THEATRE, Aberteifi / Cardigan (+ Cynefin)

2019

UNCLE ALBERT'S CAFÉ, Y Borth

SHIP AND CASTLE, Aberystwyth (x 2)

​CLETWR, Tre'rddôl (x 2)

​GŴYL CHWEDLEUA ABERYSTWYTH STORYTELLING FESTIVAL, Amgueddfa Ceredigion Museum

CYMDEITHAS HANES CEREDIGION HISTORICAL SOCIETY, LlGC / NLW, Aberystwyth (+ Cynefin)

Perlysiau a Gwerin HERBS AND FOLK, Llanbedr Pont Steffan / Lampeter

​Seren y Môr STAR OF THE SEA, Y Borth

SESIWN FAWR DOLGELLAU

​GŴYL Y PETHAU BYCHAIN, Gwesty Wynnstay Hotel, Machynlleth

2018

Eglwys Sant Ioan Fedyddiwr ST JOHN THE BAPTIST CHURCH, Ysbyty Cynfyn (+ Sharron Kraus, Cerys Havana, Bruce Cardwell)

HAKA @ BYRGYR, Aberystwyth

​Canolfan y Celfyddydau ABERYSTWYTH ARTS CENTRE (+ Calan)

​Cinio Cynhaeaf HARVEST SUPPER, Neuadd y Pentre / Village Hall, Aberangell

​HAKWSTIG, Arad Goch, Aberystwyth

HAKOUSTIC ABERTAWE SWANSEA, The Hyst

Canolfan Dechnoleg Amgen CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, Machynlleth

HAKOUSTIC, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre (x 2)

SAFLE SEINDORF ABERYSTWYTH BANDSTAND (Plastic-Free Aberystwyth Di-Blastig)

​RADIO BRONGLAIS, Aberystwyth

Tân yn y Mynydd FIRE IN THE MOUNTAIN, Cnwch Coch

FELIN UCHAF, Rhoshirwaun, Llŷn (+ Cynefin)

Maenor Gyffern CUFFERN MANOR, Y Garn / Roch, Hwlffordd / Haverfordwest

Neuadd y Dref, Trefesgob, Sir Amwythig BISHOP'S CASTLE TOWN HALL

BBC RADIO SHROPSHIRE

TŶ SIAMAS, Dolgellau (+ Guto Dafis, Danny Kilbride)

2017

BEYOND THE BORDER, Milgi, Caerdydd / Cardiff

​UNCLE ALBERT'S CAFÉ, Y Borth

​PLAS MACHYNLLETH (+ The Langan Band)

THE LOST ARC, Rhaeadr Gwy / Rhayader (+ Cynefin + Toby Hay)

TABERNACL, Machynlleth (+ Cynefin)

Haenau yn y Tirwedd LAYERS IN THE LANDSCAPE, Llanbedr Pont Steffan / Lampeter

AMGUEDDFA CEREDIGION MUSEUM, Aberystwyth (lansiad albwm Teiliwr:Tailor album launch)

Maenor Gyffern CUFFERN MANOR, Y Garn / Roch, Hwlffordd / Haverfordwest (+Tyhai)

Parc Caerfyrddin CARMARTHEN PARK

YMYL GŴYL GERDD ABERYSTWYTH MUSICFEST FRINGE

HAFREN, Y Drenewydd / Newtown

SAFLE SEINDORF ABERYSTWYTH BANDSTAND

Ymyl Gŵyl Faesyfed RADNOR FRINGE FESTIVAL, Llandrindod

SMALL IS BEAUTIFUL, Canolfan Dechnoleg Amgen / Centre for Alternative Technology, Machynlleth

Marchnad y Werin, Llanbedr Pont Steffan LAMPETER PEOPLE'S MARKET                                           

GWERIN ABER FOLK, Aberystwyth

Tân yn y Mynydd FIRE IN THE MOUNTAIN, Cnwch Coch

Rheilffordd Dyffryn Rheidol VALE OF RHEIDOL RAILWAY, Aberystwyth - Pontarfynach / Devil’s Bridge

Gŵyl Werin Abergwaun FISHGUARD FOLK FESTIVAL

MIND, Aberystwyth

PUMED GAINC Y MABINOGI, Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre

Canolfan Dechnoleg Amgen CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, Machynlleth

CANOLFAN Y MORLAN CENTRE, Aberystwyth

Sinema’r Llusern Hud MAGIC LANTERN CINEMA, Tywyn

2016

CANOLFAN Y CELFYDDYDAU ABERYSTWYTH ARTS CENTRE

Yr Hen Felin THE OLD MILL, Llanidloes (x 2)

UNCLE ALBERT'S CAFÉ, Y Borth

AMGUEDDFA CEREDIGION MUSEUM, Aberystwyth (lansiad albwm Tincer album launch)

FESTIVAL AT THE EDGE, Much Wenlock

RADIO BRONGLAIS, Aberystwyth

Canolfan Dechnoleg Amgen CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, Machynlleth (+ Songdog)

Gŵyl Werin Abergwaun FISHGUARD FOLK FESTIVAL

Y Llong THE SHIP INN, Llangrannog (x 2)

​​ORIEL BLOSSOMS GALLERY, Aberystwyth

BOY JOHN, Frongoch, Aberdyfi

TABERNACL, Machynlleth (Post-Turkey Tango)

2015

Hela'r Cysgodion PLAYING IN THE DARK, Y Talardd / Talardd Arms, Llanllwni

Canolfan Dechnoleg Amgen CENTRE FOR ALTERNATIVE TECHNOLOGY, Machynlleth

SMALL IS BEAUTIFUL, Canolfan Dechnoleg Amgen / Centre for Alternative Technology, Machynlleth

BIOSFFER DYFI BIOSPHERE, Cletwr, Tre'rddôl

Gwerin ar y Lawnt FOLK ON THE LAWN, Tindyrn / Tintern

2014

Yr Oriel Nwy GAS GALLERY, Aberystwyth

a digwyddiadau preifat hefyd

... and also private functions

bottom of page